Untitled Document

1.  Osobiście w siedzibie galerii
Elite Galerie Myśliwskie
ul. Tarczyńska 1
02-025 Warszawa
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00
w soboty od 10:00 do 14:00

2.  Przez internet
Zamówienia przyjmujemy na maila galeria@e-lite.pl,
telefonicznie (022) 824 59 69,
faxem (022) 658 49 02